ฝ่ายบริหาร
 
นายสมัย สุขมาวัฒนกิจ
(กรรมการผู้จัดการ)
  นางนภาพร สุขมาวัฒนกิจ
(รองกรรมการผู้จัดการ)
 
นายสมคิด ตู้นิ่ม
(ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
  นายเจริญชัย แร่เพชร
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต)
 
นายสง่า สอดเสน
(ผู้จัดการโรงงาน)
  นายพิชิต สุขมา
(ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)

 

 

 

 

แผนกบัญชี / การเงิน
นางสาวอังคณา เบญจางคมณี
(หัวหน้าแนกบัญชี)
 
นางสาวเสาวณีย์ สุขมา
(ผู้ช่วยแผนกบัญชี )
นางสาว จันทนา ปลื้มใจ
(ผู้ช่วยแผนกบัญชี)
 
แผนกจัดซื้อ
นางศรีประภา สมพงษ์
 
ฝ่ายผลิต
นายพสธร ไชยโครต
(หัวหน้าแผนกโครงหลังคา/ประตูสแตนเลส )
นายยุทธนา บุญจันดา
(หัวหน้าแผนกราวบันได/ราวกันตก)
 
นายธนภัทร ตู้นิ่ม
(หัวหน้าแผนกไส้กรอง )
  นายอนุชิต นิยมไทย
(หัวหน้าแผนกเครื่องครัว)
 
นายสกุลชัย สอดเสน
(หัวหน้าแผนกงานโครงสร้าง)
  นายสมพงษ์ สิมพันธ
(หัวหน้าแแผนกเครื่องดูดควัน)
 
นายสนิท สร้อยสุวรรณ
(หัวหน้าแผนกงานเฟอร์นิเจอร์ )
  นายวิเชียร จันทร์สิงห์
(หัวหน้าแผนกรางน้ำ)
แผนกไอที
นายสุวัตน์ พริ้งปลั่ง
แผนกประชาสัมพันธ์
นางสาวเกตุแก้ว
 
   
Copiraight changthai.com 2010
All right reserved