ประวัติบริษัท

   บริษัทร่วมกิจโลหะ (1992) จำกัด เดิมทีชื่อร้าน " ร่วมกิจโลหะ " ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลหะ

เช่น  บัดกรี   และเชื่อมเหล็กตลอดจนรับจ้างทำของทุกชนิดเกี่ยวกับงานโลหะ  โดยมีทุนเริ่มแรก 

20,000 บาท มีพนักงาน 3 คน (รวมทั้งผู้ก่อตั้ง)  กิจการไปด้วยดี ลูกค้าเริ่มมากขึ้น และให้ความ

เชื่อถือในผลงาน และเริ่มงานโครงสร้าง และงานครัว รับเหมาวางระบบห้องครัวให้กับร้านอาหาร

     เมื่อ ปี 1992 รัฐบาลได้ประกาศใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครั้งแรก  โดยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

10% และต้องมี ภพ. 20 จึงได้จดทะเบียนเป็นรูปบริษัท จำกัด โดยใช้ชื่อว่า " บริษัทร่วมกิจโลหะ

(1992) จำกัด " มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 1792/17 ซ.พระแม่มารี

ถ.จันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน   เขตสาทร  กทม.  10120  กิจการรุดหน้าไปได้ดีมาก  หลังจากนั้น

ประมาณ 5 ปี จึงได้มีการ สร้างพันธมิตรทางการค้าขึ้น โดยเชิญลูกค้าที่อุดหนุนเรา และเพื่อนๆ จัด

ตั้งบริษัทขึ้น โดยใช้ชื่อว่า " บริษัทช่างไทยเม็ททัลเวิร์คกรุ๊ป จำกัด"  ทุนจดทะเบียน  1,500,000

บาท  โดยบริษัทร่วมกิจโลหะ (1992 ) จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยจะรับงานทางด้านก่อสร้างและ

แลโครงสร้างเหล็ก  ตลอดจนบริหารงานก่อสร้างทั่วไป  หลังจากนั้นระยะหนึ่ง บริษัทร่วมกิจโลหะ

(1992) จำกัด ได้ทำการขยายสาขาไปที่ฝั่งธนบุรี บริเวณถนนเอกชัย - บางบอน และขยายโรงงงาน

ไปที่ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

      ปัจจุบัน บริษัทร่วมกิจโลหะ  (1992)  จำกัด และ  บริษัทช่างไทยเม็ททัลเวิร์คกรุ๊ป   จำกัด

มีพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว ตลอดจนช่างเหมารวมกว่า 100 คน อนาคตเราตั้งโครงการว่า

จะเน้นเรื่องงานบริการให้มากขึ้น และจะพัฒนาผลงานควบคู่ไป ต้องการสร้างสรรค์งานช่างให้ครบ

วงจร เพื่อบริการลูกค้าแบบ " One Stop Service"
  

                    " เมื่อคุณคิดถึงงานช่าง คุณจะคิดถึงเรา "